Scurt istoric

Istorie Decembrie 6, 2014

A fost construită cu sprijinul boierului carturar Ștefan Bosie, căruia i s-au alăturat apoi hatmanul Vasile Ruset si negustorul Anastasie Lipscanul din Corfu. A fost reparată de mai multe ori; în 1804 a fost reconstruită din temelii, apoi au urmat reparațiile din 1862, 1938, 1976, continuate cu cele din 1990, prin strădania preotului paroh Neculai Stoian.

Turnul clopotniței a fost construit în anul 1786, in forma culionului de papură pe care-l purta Sfântul Spiridon. Ctitorii au înființat și spitalul de pe langă biserică, primul din Iași, în anul 1757, sub domnia lui Constantin Racoviță Voievod, cel care a emis hrisovul în acest scop.
 
În arhitectura bisericii predomină dreptunghiul în toate compartimentele. Interiorul are o navă centrală încadrată de nouă nave laterale de dimensiuni reduse. Pictura murală de pe pandantivele cupolei îi reprezintă pe cei patru evangheliști. Cupola naosului este zugravită cu chipul Domnului Iisus Pantocrator și altarul cu imaginea Sfintei Treimi. Imitația de marmură cu ornamentații din interior datează din anul 1863.
 
Pictura catapetesmei a fost realizată, în aceeași perioadă cu biserica, de artistul Eustatie Altini. În 1863 catapeteasma a fost reparată și poleită cu aur prin grija logofatului Dimitrie Ghica. Biserica posedă numeroase valori inestimabile: obiecte de cult din metale prețioase, veșminte arhierești, cărți de cult ferecate în argint aurit și cu reprezentative scene biblice executate în email, donate bisericii de către personalitați care au trecut pragul acestui sfânt lăcaș.